Dorps budget

Dorpsbudget


Een levendig Zevenhuizen!
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw straat, buurt of dorp te vergroten?
Pak dan nu uw kans!

U heeft tot woensdag 15 maart 2023!

 

 

 

Wat is het dorpsbudget?
De gemeente Westerkwartier heeft het dorpsbudget bedacht om haar dorpen meer financiële ruimte geven voor eigen initiatieven of evenementen rondom de leefbaarheid in het dorp. Als inwoner van Zevenhuizen kunt u ideeën aandragen waarvoor mogelijk
een financiële bijdrage kan worden verstrekt als subsidie vanuit de gemeente.

Waar moet uw idee aan voldoen?
Zie voor alle voorwaarden de actuele tekst op de website van de Gemeente Westerkwartier. Belangrijk is dat uw actie een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in Zevenhuizen. Dit kan op drie vlakken:
1. Sociaal: het contact tussen bewoners in een dorp.
2. Fysiek: alles wat je ziet, voelt en ruikt in een dorp, buurt of wijk.
3. Veiligheid: ter verbetering van locaties waar gevaarlijke situaties kunnen voorkomen

Het initiatief moet daarnaast toegankelijk zijn voor het hele dorp en breed gedragen worden door een grote groep mensen. Geld inzamelen voor een goed doel komt helaas niet in aanmerking voor subsidie. Als indiener van het idee moet u bereid zijn om zelf een bijdrage te leveren: meedenken en de handen uit de mouwen steken!

 

Wie beslist of uw idee wordt betaald met het dorpsbudget?
De subsidie wordt jaarlijks opnieuw uitgekeerd. De aanvraag gaat via de web-site van de gemeente Westerkwartier. Via www.westerkwartier.nl/dorpsbudgetten  kunt u uw idee digitaal indienen. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de onafhankelijke
adviescommissie van DES. Deze commissie toetst of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, en geeft met een positief advies aan welk idee in aanmerking komt voor een subsidie. Afhankelijk van de hoeveelheid ontvangen aanvragen en totale kosten kunnen mogelijk meerdere ideeën (deels) worden gesubsidieerd vanuit het dorpsbudget.

 

Goed om te weten:
in overleg met de gemeente en onze dorpswethouder Hans Haze wijkt Zevenhuizen af van de regel dat een aanvraag uiterlijk 6 weken voor het evenement ingediend moet worden. Om overzicht te houden over het budget én iedereen een gelijke kans te geven heeft DES er nu voor gekozen om één sluitingsdatum aan te houden.


In 2023 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw idee 15 maart.

De adviescommissie geeft dan vóór woensdag 15 april aan welk idee in aanmerking komt.
Indienen kan via de website  www.westerkwartier.nl/dorpsbudgetten

De volgende inleverdata worden op deze pagina steeds actueel aangegeven.

 

Regelgeving:

De actuele criteria en voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen zijn na te lezen via de website van de Gemeente Westerkwartier, onder „Subsidieregeling dorpsbudgetten“:   www.westerkwartier.nl/dorpsbudgetten 


Aanvragen:
U kunt een aanvraag indienen via de website van de Gemeente Westerkwartier, met de groene knop „Indienen initiatief  dorpsbudget“:  https://www.westerkwartier.nl/form/indienen-initiatief-voor-het-dorpsbudget/vooraf-bij-deze-aanvraag-voor-het-dorpsbudget-0 

 

 

Archief:
12-2022: Er is inmiddels een commissie samengesteld die de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget gaat beoordelen n.a.v. de kaders die zijn vastgesteld; Anja Mellema, Jan Bruins en Niels van Maaren, vanuit de gemeente Westerkwartier zal onze leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin beschikbaar zijn voor vragen en advies. Donderdagavond 15 december hebben we de eerste bijeenkomst gehad om met elkaar van gedachten te wisselen en de laatste puntjes op de spreekwoordelijk i te zetten.