Bestuur

Het 'DES' bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

• Anja Mellema (voorzitter)
• Esther Steenhuis (secretaris)
• Henk Koenes (penningmeester)
• Jelle Lammers (bestuurslid - Vereningingsgebouw)
• Gertjan de Graaf (algemeen bestuurslid)
• Trijntje Venema (algemeen bestuurslid)
• Luuk Aalders (algemeen bestuurslid)


Heeft u zin het bestuur te komen versterken en zich ook in te zetten voor het dorp?  Neem dan contact met ons op!
info@dorpsbelangendes7huizen.nl