Actueel

ACTUELE ACTIES EN MELDINGEN 'VOOR EN DOOR' ZEVENHUIZEN

 

ACTUEEL:

 

● De willekeur in de afhandeling van de mijnbouwschade.

U kunt nog steeds uw bevindingen m.b.t. de afhandeling van uw schadedossier aan ons door mailen.  Onder 'aardgas' op deze website vind u meer informatie.

 

● Het Verenigingsgebouw gaat sluiten!

Op 31 augustus 2021 valt definitief het doek voor het Verenigingsgebouw, jarenlang een begrip in Zevenhuizen.

De laatste 3 jaar heeft DES van de PKN het Verenigingsgebouw mogen gebruiken zodat alle activiteiten in het dorp doorgang konden vinden totdat het MFC een feit zou zijn Veel verenigingen hebben  met veel plezier gebruik gemaakt van het Verenigingsgebouw. Bijna alle inwoners zijn het gebouw weleens binnen gestapt voor een activiteit, en heeft daar wel een herinnering liggen.

 Als DES en PKN  willen we alle inwoners in de gelegenheid stellen om nog  éénmaal een rondje door het verenigingsgebouw te lopen.

Wanneer: 18 augustus 2021
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Om 20 uur zullen er een aantal formele handelingen worden verricht waaronder de sleuteloverdracht.

Iedereen die dat wil kan zijn herinnering aan het Verenigingsgebouw delen door een kaartje, foto of tekst mee te nemen, of in het Verenigingsgebouw zelf ter plekke iets te schrijven.

Dit verzamelen we op een groot bord  dat we rond 21 uur naar het MFC brengen zodat we de herinnering meenemen naar de toekomst. Een ieder die dat wil kan meelopen of fietsen. In het MFC wordt u dan door DES een drankje aangeboden en als u wilt kunt u coronaproof worden rondgeleid mocht u nog niet eerder binnen zijn geweest.

 

Van de gemeente hebben we ambtelijk vernomen dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor een coffeeshop in het pand van de voormalige discotheek Pruim buiten behandeling is gesteld. Daarmee wordt er geen vergunning verleend voor de vestiging van een coffeeshop in dit pand in ons dorp. Aankomende woensdag zal hierover ook een melding worden gemaakt in de Streekkrant.  Daarnaast is het goed om te weten dat op grond van het coffeeshopbeleid van de gemeente Westerkwartier, dat is vastgesteld op 8 juni jl., het op dit moment helemaal niet meer mogelijk is om een coffeeshop te vestigen in onze gemeente.

 

● De agenda voor de ledenvergadering van woensdag 7 juli a.s. is samengesteld;

Agenda ledenvergadering 7 juli 2021.pdf

Wilt u als lid de ledenvergadering bijwonen, dan moet u zich vanwege de COVID-19 regeling 
aanmelden voor maandag 5 juli via dorpsbelangendes@gmail.com. We houden ons aan de
geldende RIVM maatregelen en dat betekent nu dat er maximaal 50 personen bij de
ledenvergadering aanwezig kunnen zijn.

 

● Petitie

Bij het bestuur van DES is aangekondigd dat er een petitie wordt gestart m.b.t. de vergunningsaanvraag voor een coffeeshop in het pand van voormalig discotheek Pruim. U heeft hiermee de kans uw stem te laten horen. Hou uw brievenbus in de gaten!

 

● Ledenvergadering verplaatst naar 7 juli!

We hebben toch besloten de ledenvergadering 2021 opnieuw te verplaatsen van 16 juni naar 7 juli. De kans dat de versoepelingen dan daadwerkelijk hebben plaatsgevonden is groter. En….. we verwachten een hoge opkomst; we hebben namelijk 2 belangrijke onderwerpen voor de ledenvergadering namelijk het Dorpsbudget wat de gemeente ons wil toekennen en de afhandeling van de mijnbouw(aardbevingsschade)in ons dorp. We willen graag dat het dorp hierover meepraat.

Dus noteer in uw agenda 7 juli 20.00 Verenigingsgebouw!!

 

● Komt er een coffeeshop in Zevenhuizen?

Dorpsbelangen DES is de afgelopen dagen veelvuldig benaderd naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning aan het Hoofddiep 32 voor het vestigen van een coffeeshop aldaar. Het zijn ongeruste bewoners die ons benaderen en zich afvragen of en hoe we dit kunnen tegenhouden. Want een coffeeshop in Zevenhuizen, daar zitten we niet op te wachten.

Men maakt zich terecht zorgen; bang voor overlast, de veiligheid en de invloed op de leefbaarheid van het dorp. Bewoners kunnen individueel zelf bezwaar maken, maar Dorpsbelangen zal ook stappen ondernemen. We zijn bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om namens het hele dorp bezwaar in te dienen. Hiervoor zullen wij deskundig, professioneel advies inwinnen zodat we worden bijgestaan om de juiste stappen te kunnen ondernemen. We willen het zorgvuldig aanpakken met als eindresultaat dat er geen coffeeshop komt in Zevenhuizen.

 

● Ophalen aanmeldformulier DES
Onlangs heeft u een brief in de bus gekregen over het lidmaatschap van DES. Nu lukt het niet bij al onze vrijwilligers om het aanmeldformulier weer op tijd op te halen of misschien was u niet thuis toen ze langs kwamen. Wilt u uw aanmeldformulier toch inleveren, dan kunt u hem brengen in de brievenbus van Het Verenigingsgebouw (Hoofddiep 54) of op Bremstraat 19. 
Opgave als nieuw lid kan natuurlijk ook via de contactpagina op deze website.  Alvast bedankt!

 

● ‘Meter worst’ voor KV Sparta.

Dorpsbelangen Vereniging “Door Eendracht Sterk” (DES) Zevenhuizen kent de traditie om jaarlijks een meter worst uit te reiken. Deze worst wordt uitgereikt aan een vereniging, organisatie of individu die een belangrijke bijdrage heeft geleverd of levert aan de leefbaarheid van het dorp in de ruimste zin van het woord. Dit jaar is tijdens de algemene ledenvergadering van DES de ‘meter worst’ uitgereikt aan KV Sparta i.v.m. hun 100 jarig bestaan. Drie bestuursleden namen de ‘meter worst’ in ontvangst van de voorzitter van DES Anja Mellema. De omnivereniging wat begon als Oefening Kweekt Kracht (OKK) in 1920 waar nu sporten als touwtrekken, jeu de boules, korfbal, klootschieten, darten en fietscrossen samenkomen. Na de naamwijziging in Sparta is deze niet meer weg te denken als vereniging en bindmiddel van vele mensen uit Zevenhuizen en omgeving.

 

 

● Vlaggen bestellijst.
De verschillende Zevenhuister vlaggen zijn weer te bestellen via de pagina VLAGGEN 7H.

 

● woensdagavond 23 september 2020.
In verband met de Corona maatregelen is de ledenvergadering van 22 april niet doorgegaan, en is verschoven naar september.
LEDENVERGADERING  (nadere informatie volgt nog)

 

● 07-2020: Mededeling van BENU apotheek Vredewold:
De planning is dat per 1 september de medicijnen weer vanuit de Groene Borg in Zevenhuizen opgehaald kunnen worden.
Dit met als uitgangspunt dat er geen tweede Corona-golf komt.

 

● Juni/Juli 2020
evaluatie met het kerkbestuur over Verenigingsgebouw, beheer etc.


● 25 juni 2020
bezoek van wethouder Dijkstra- Jacobi aan bestuur van DES.
In de nieuwsbrief van Juli 2020 vindt u hiervan een verslag.

● 04-2020: Reanimatiecursus
Ivm. Coronamaatregelen voorlopig afgezegd, nieuwe datum volgt:
Reanimatiecursus Maart 2020 in Zevenhuizen, via Stichting Steunpunt Gezondheidszorg Zevenhuizen